Cmentarz Wojenny w Kotowicach

Zabytkowy Cmentarz Wojenny w Kotowicach jest trzecim, co do liczby pochowanych wojennym cmentarzem jurajskim. Powstał bezpośrednio po walkach toczonych tu w listopadzie 1914 roku. Ostateczny wygląd cmentarz uzyskał w latach 1917-1918. Pierwotnie spoczywało tu około 800 żołnierzy rami austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Po przeprowadzonej przez polską administrację w 1936 roku akcji komasacyjnej przeniesiono tu zwłoki poległych i wyposażenie nagrobne z likwidowanych nekropolii wojennych mieszczących się pierwotnie w innych miejscach. Wśród pochowanych są między innymi polegli narodowości polskiej, czeskiej, słowackiej, węgierskiej, oraz liczni Bośniacy z I Bośniacko-Hercegowińskiego Pułku Piechoty walczącego w składzie II Korpusu Armii Austro-Węgierskiej. Obecnie spoczywa tutaj prawie 2000 poległych żołnierzy Wielkiej Wojny 1914-1918. Przechodniu, uszanuj powagę tego miejsca.
Cmentarz mieści się przy drodze nr 793 woj. Śląskie.

Więcej na ten temat: LINK

GALERIA: