Edward Skut

Urodził się 13 października 1900 roku w Krakowie .
Skończył 4 klasy szkoły powszechnej w Białej, potem 4 klasy Gimnazjum realnego .
1918 roku zdał maturę w Gimnazjum Handlowym w Białej .
1918 r. brał udział w walce o niepodległą Polskę pod Lwowem.
Odznaczono go medalem  Ojczyzna swemu Obrońcy za walkę 1918-1921
Pracował jako Urzędnik Banku Gospodarki  Krajowej.
5 sierpnia 1923 r. wziął  ślub z Adelą Miodońską , mieli 3 synów: Wiesława (ur.5 września 1924) , Zbigniewa ( ur.6 kwietnia 1926) , Bogusława (ur.4 września 1929) .
Ostanie miejsce zamieszkania rodziny Skutów przed wojną to Równe ul. Idzikowskiego 17.
Odznaczono go :
Medalem Ojczyzna swemu obrońcy za wojnę 1918-21,
w 1930 r. medalem dziesięciolecia oraz medalem za wysługę lat,
Krzyżem  Niepodległej z Mieczami w 1938 r.
Został zmobilizowany 1 sierpnia 1939. Pierwsze dwa lata wojny przebywał na terenie ZSRR.
Od 4 września 1941 został wcielony do 19 p.p. IIDP.
W kwietniu 1942 na terenie Palestyny powołano Dywizję Strzelców Karpackich (DSK) łącząc Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich i jednostki Wojska Polskiego przybyłe ze Związku Radzieckiego pod wspólnym dowództwem generała Stanisława Kopańskiego. Kronika mówiła o nich „Stan moralny ich był bardzo dobry, zdrowotny niejednolity. Obok zupełnie zdrowych, którzy mieli znośne warunki bytu w Rosji, znajdowali się wyniszczeni pobytem w sowieckich więzieniach i obozach pracy, u których zaznaczała się jednak szybka poprawa na skutek zmienionych warunków bytowania.15/17 (…) Jako cel postawiono wyszkolenie DSK do walki w warunkach nowoczesnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na walkę w górach i na pustyni.” Z kroniki https://pl.wikipedia.org/wiki/3_Karpacki_Batalion_Ciężkich_Karabinów_Maszynowych

13 maja 1942 wcielony do Rezerwy Dowódcy WP SW. Tego dnia przybył do Palestyny.
1 czerwca 1942 został przeniesiony do 3 Dywizji Strzelców Karpackich i przydzielony do 7 Baonu SK.
25 lipca 1942 został zweryfikowany w stopniu plutonowego rezerwy.
W sierpniu 1942 r. ukończył kurs higienistów oddziałowych.
10 listopada 1942 r. został przeniesiony do 3 Batalionu Ciężkich Karabinów Maszynowych.
15 listopada 1942 r. w wypadku samochodowym złamał rękę i poddany został hospitalizacji.

23 lutego 1943 r. został przydzielony ewidencyjnie do 4 Kompanii, a w Batalionie Ciężkich Karabinów Maszynowych przeniesiono go do dowództwa kompanii jako księgowego sklepu żołnierskiego.
18 maja 1944 brał udział w bitwie o Monte Cassino.
Armia Andersa wzięła udział w słynnej bitwie II wojny światowej pod Monte Cassino. To właśnie Polacy przełamali opór Niemców broniących klasztornego wzgórza. Nie powiodły się ataki Anglików, Amerykanów, Francuzów. Zbombardowanie klasztoru przez Amerykanów raczej przysłużyło się Niemcom niż utrudniło im obronę wzgórza. Wreszcie przyszła kolej na Polaków. Pan Edward Skut zapisał na swojej pocztówce „Tu bardzo ciężko było walczyć, dwa razy musiałem się cofać z ludźmi, aż czołgi angielskie zaczęły rąbać gęsto. Dopiero myśmy ruszyli dając bobu Szwabom. Natłukliśmy Szwabów co niemiara, ale i nam ciężko się oberwało.” Wreszcie 18 maja 1944 wśród ruin benedyktyńskiego klasztoru załopotała polska flaga i zabrzmiał hejnał mariacki.
7 kwietnia 1945 r. został awansowany na sierżanta.
Po zakończeniu II wojny światowej jego batalion sprawował służbę wartowniczą w okolicach Ceseny po zakończeniu II wojny światowej
Otrzymał odznaczenia:
Brązowy Krzyż za zasługi z Mieczami po raz pierwszy 24 listopada 1945
26 grudnia 1945 Gwiazdą za wojnę 1939-1945 i Gwiazdę Italii
16 kwietnia 1946  Medal Wojska po raz pierwszy
Kwestionariusz repatriacyjny wypełnił w 1948 r. Wrócił do Polski do Olsztyna.

Projekt, którego efektem są ustalenia na temat wojennej drogi sierżanta Edwarda Skuta, został zrealizowany w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018.