Zabytkowy Cmentarz Wojenny we Włodowicach

Na cmentarzu we Włodowicach (woj. śląskie) pochowani są żołnierze austriaccy (35) i rosyjscy (4) polegli w czasie walk w listopadzie 1914r. W bardzo dobrym stanie zachowały się żeliwne krzyże i można z nich odczytać nazwiska poległych i ich funkcje. Warto odwiedzić to miejsce, aby obejrzeć te odlewane krzyże, zachowały się zapewne tylko dlatego, że kwatera żołnierzy (poległych w Wielkiej Wojnie) mieści się na normalnym cmentarzu katolickim. (Na sąsiednim cmentarzu wojennym w Kotowicach większość metalowych krzyży z nazwiskami żołnierzy została rozkradziona i wywieziona na złom).