Rada Muzeum

W dniu 25 stycznia 2014 ukonstytuowała się Rada Muzeum 2 Korpusu Polskiego w składzie:

Pani Anna Maria Anders – córka generała Władysława Andersa Dowódcy 2 Korpusu Polskiego – Ambasador RP we Włoszech
Pan Cezary Łukaszewski – Starosta Powiatu Otwockiego
Pan Roman Dziewoński – reżyser, dziennikarz, autor (syn aktora Edmunda Dudka Dziewońskiego) wydawca albumu o 2 Korpusie Polskim i jego Dowódcy

Rada Muzeum 2 Korpusu Polskiego jest ciałem kolektywnym, łączącym i skupiającym różne strony i środowiska zaangażowane w działalność Muzeum. Zadaniem Rady, jest pomoc w określeniu kierunków jego dalszego rozwoju i roli edukacyjnej.