Wizna 2015

12 września 2015 gościliśmy z niewielką wystawą pod Wizną na Strękowej Górze gdzie zaprezentowaliśmy wyposażenie wojskowe z czasów 2 Wojny Światowej.

Wizna 1939. Linię polskich umocnień broniących ważnej przeprawy przez Narew pod Wizną zaczęto budować w czerwcu 1939 r. Pomiędzy Kołodziejami na północy a Maliszewem na południu stanęło 16 schronów bojowych, w tym 6 ciężkich, stanowiących podstawę obrony Odcinka Wizna.

Od 7 do 10 września 1939 roku, 720 polskich obrońców stawiło twardy opór ponad 42 tys. atakujących Niemców. Dowódca odcinka obrony, kapitan Władysław Raginis, dochowując wierności przyrzeczeniu, nie złożył broni. Po wydaniu załodze rozkazu zaprzestania walki, popełnił samobójstwo w schronie na wzgórzu nad wsią Góra Strękowa.

Po zakończeniu wojny schrony zostały wysadzone. Obecnie można oglądać ich ruiny, to ciekawa atrakcja nie tylko dla miłośników militariów. Przy drodze numer 64 w Górze Strękowej znajduje się tablica poświęcona pamięci kpt. Raginisa. We wrześniu każdego roku odbywają się przy ruinach schronu harcerskie Zloty Pamięci Września 1939 r.

Wewnątrz ruin schronu na Górze Strękowej w 2011 roku urządzono grób, w którym pochowano znalezione i ekshumowane szczątki kapitana (pośmiertnie awansowanego do stopnia majora w 2012 roku) Władysława Raginisa oraz jego zastępcę porucznika Stanisława Brykalskiego.