Zbiory

W muzeum prezentujemy zbiory na wystawie stałej i czasowych:
historyczne, militarne, martyrologiczne, techniczne, biograficzne, archeologiczne.

Czas zwiedzania z przewodnikiem wynosi do 60 minut.
Czas lekcji muzealnych dla młodzieży szkolnej do 3,5 h.

Zbiory naszego Muzeum