Klub Modelarsko Historyczny

Zapraszamy na spotkania i zajęcia, dzieci i młodzież w naszym Klubie Modelarsko – Historycznym
w Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie.

W ramach zajęć edukacyjnych i atrakcji dla dzieci, w naszym Muzeum, powstaje makieta kolejowa w skali HO 1/87 pt. „Od pary do elektryczności”.

Makieta i gotowe modele zrobione przez dzieci z naszego klub są prezentowane w trakcie zwiedzania Muzeum.

Zajęcia w Klubie Modelarskim odbywają się w godzinach popołudniowych w czwartki i piątki.

Informacji o zajęciach udzielamy drogą mailową i telefonicznie.

Klub Modelarsko Historyczny