Klub Modelarsko Historyczny

Zapraszamy na spotkania i zajęcia, dzieci i młodzież w naszej sekcji Klubie Modelarsko Historycznym
w Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie.

W ramach zajęć i przyszłej atrakcji w naszym Muzeum od roku powstaje makieta kolejowa w skali HO.
Zdjęcia będziemy publikować w miarę postępu prac.