Nowe pamiątki w Muzeum 2 Korpusu Polskiego.

Nowe pamiątki po żołnierzach i zabytki w Muzeum 2 Korpusu Polskiego.