Życiorysy żołnierzy

St. strzelec Antoni Nalepa


15 Wileński Batalion Strzelców "Wilki"
24 Kompania Transportowa
Antoni Nalepa urodził się 02.03.1906 roku w miejscowości Parcice (pow. wieruszowski). W roku 1938 zawarł związek małżeński z Władysławą i od tego roku zamieszkał w miejscowości Galewice-Zmyślona. Po wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku został powołany do służby wojskowej i w tym też roku dostał się do niewoli sowieckiej gdzie w miejscowości Brody przebywał do 1941 roku. W 1941 roku po wydostaniu się z niewoli sowieckiej Antoni Nalepa został ewakuowany do Tocka a następnie przez Morze Kaspijskie do Persji a później do Palestyny. Wędrówka ta trwała 8 miesięcy. Kierunkiem z Palestyny był Irak skąd po 2 letnim pobycie nastąpiło przerzucenie 2 Korpusu do Włoch gdzie Antoni Nalepa walczył m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie Antoni Nalepa pracował i mieszkał w Anglii m.in. w miejscowości Cambridge. Zmarł w wieku 90 lat 16.04.1996 roku w miejscowości Galewice-Zmyślona (pow. wieruszowski) gdzie przebywał po powrocie do Polski od roku 1956.

15 Wileński Batalion Strzelców WILKI Antoni Nalepa z prawej grupowe- Antoni Nalepa oznaczony czerwona ramką grupowe duże- Antoni Nalepa oznaczony czerwona ramką legitymacja 2 Korpus Polski legitymacja kombatancka papieros prawo jazdy spacer szlak zaświadczenie życiorys