Starszy ułan Henryk Młodzianowski

Pan Henryk służył w 3 szwadronie Pułku Ułanów Karpackich. Brał udział w walkach o Tobruk w 1941 roku, gdzie został ranny. Zginął 19 maja 1944 w brawurowej akcji szturmowej 3 szwadronu na wzgórze nr. 893 Passo- Corno w trakcie bitwy o Monte Cassino. (wzgórze Passo – Corno bronione było przez niemiecki pododdział 4. Batalionu Wysokogórskiego z 5. Dywizji Górskiej). Urodzony 10 maja 1911 roku był urzędnikiem, rodzina pochodziła z kresów z majątku Dubów (Dubówka). Pan Henryk był synem ciężko doświadczonej przez obie wojny hrabiny Leontyny Potockiej z domu Olesza. Pierwszy mąż zginął w 1920 roku w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, drugi mąż zginął wraz z drugim synem bratem Pana Henryka już w 1939 roku. W trakcie wojny rodzinny majątek na kresach został stracony. Starszy ułan Henryk Młodzianowski (lat 33) został odznaczony za rany za obronę Tobruku, Gwiazdami Afryki, Italii oraz pośmiertnie Krzyżem Walecznych. Poległ na polu chwały.