Pamiątki po kpt. Bronisławie Kowalskim ps. Bufor.

Dzięki zacnej mieszkance Józefowa, do Muzeum 2 Korpusu trafiły pamiątki po kpt. Bronisławie Kowalskim ps. Bufor, żołnierzu Armii Krajowej mieszkańcu naszego miasta. Bronisław Kowalski zasłużony mieszkaniec Józefowa, nauczyciel i propagator ochrony przyrody, twórca Pomnika Lotnika, który postawił własnym sumptem z pomocą przyjaciół (tzn. nielegalnie) w 1977 r. Kpt. „Bufor” w nocy 15 sierpnia 1944 r. ze swoim patrolem AK pierwszy przejął zestrzelonych nad Warszawą lotników alianckich z 31 dywizjonu SAAF. Po wojnie mozolnie, pomimo szykan lokalnych władz, kpin i szyderstw miejscowych wandali, własnoręcznie wymurował pomnik. Jak sam obliczył pokonał w tym celu 900 km wożąc na taczkach do lasu materiały budowlane. Zmarł w 1995 r. mając wcześniej okazję (w 1984 r.) spotkać się w RPA z uratowanym przez siebie Jackiem van Eyssenem. Od niedawna imię Bronisława Kowalskiego nosi rondo w Józefowie położone na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Wawerskiej.

„Pan Kowalski Urodził się 21 stycznia 1905 roku w Warszawie, gdzie w 1919 roku ukończył szkołę podstawową. Uczył się ślusarstwa, a następnie podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych. W latach 1927-28 służył w 45. Pułku Piechoty w plutonie łączości wojska polskiego uzyskując stopień kaprala. W 1939 roku, jako kolejarz został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej do 14/09/1939. Następnie był żołnierzem armii podziemnej w Związku Walki Zbrojnej, a od lutego 1942 roku w Armii Krajowej pod pseudonimem “Bufor”. Jako partyzant Armii Krajowej brał udział w odbieraniu zrzutów broni i amunicji. W jego domu znajdowała się tajna stacja nadawczo-odbiorcza “Eureka”.Cześć pamiątek została niestety niedawno skradziona m.in dyplomy Pana Kowalskiego, prosimy o informację, gdyby gdzieś się pojawiły.