Wykrywacz min

produkcji brytyjskiej używany przez żołnierzy 2 Korpusu pod Monte Cassino. Obok niemiecka mina wyskakująca typu „S”.