Rozkaz, który powołał armię Andersa. Mija 75 lat

75 lat temu, 21 lipca 1943 roku, rozkazem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego z jednostek Armii Polskiej na Wschodzie utworzony został 2. Korpus Polski, którego dowództwo objął generał Władysław Anders. Włączony w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie jako związek taktyczny w składzie brytyjskiej 8. Armii uczestniczył w Kampanii Włoskiej.