Kapitan Kazimierz Michalski

Kazimierz Michalski urodził się 27 lutego 1908r. w Sieniawie. Po zdaniu matury w liceum jarosławskim studiował prawo. Przed samą wojną dostał nominację na sędziego w Jarosławiu, ale nie zdążył jej już odebrać. Podczas okupacji wraca ze Lwowa do Sieniawy. Aresztowany przez NKWD, został skazany na 15 lat ciężkich robót w łagrach sowieckich, żonę wraz z synem wywieziono do Kazachstanu. Dzięki Andersowi udało im się wydostać z niewoli. Kazimierz Michalski służył w pułku artylerii przeciwlotniczej II Korpusu Gen. Andersa, walcząc w Palestynie, Libanie, we Włoszech pod Monte Cassino i Piedimonte. W 1953 r. wraz z rodziną osiedlił się w Oksfordzie. Mimo że był z wykształcenia prawnikiem, musiał pracować między innymi jako portier i hydraulik. Następnie zdobył posadę urzędnika w wydziale zagranicznym w Blackwells, pracując tam 10 lat. Miał wówczas możliwość wykorzystania swojej znajomości języków obcych: czeskiego, niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego, a także rodzimego polskiego. Dzięki pracownikowi Oksfordzkiej Biblioteki Bodleian zdobył pracę w Uniwersyteckiej Bibliotece Prawnej, Bodleian Law, gdzie pracował 12 lat. W roku 1976 przeszedł na emeryturę. Mieszkał w Oksfordzie.

KAPITAN

KAZIMIERZ JÓZEF MICHALSKI

1908-2012

URODZONY W SIENIAWIE,

ABSOLWENT UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO
SĘDZIA SĄDU GRODZKIEGO
,SYBIRAK ,
OFICER 2. KORPUSU POLSKIEGO  GEN. ANDERSA.
WALCZYŁ POD MONTE CASSINO I PIEDIMONTE.
PRACOWNIK NAUKOWY
OKSFORDZKIEJ BIBLIOTEKI

SEMPER FIDELIS – WIERNY SYN POLSKI