Brückenkopf Warschau i atrakcje Józefowa

Brückenkopf Warschau i atrakcje Józefowa - Okupacja lata 1940-1944. Rozbudowa istniejących umocnień.

Article Index
Brückenkopf Warschau i atrakcje Józefowa
I Wojna Światowa. Budowa linii fortyfikacji.
Obrona Warszawy rok 1920 „Cud nad Wisłą”
Kampania Wrześniowa rok 1939.
Okupacja lata 1940-1944. Rozbudowa istniejących umocnień.
Lata współczesne.
Wycieczka do Wiązowny
All Pages

Okupacja lata 1940-1944. Rozbudowa istniejących umocnień.

Przesuniecie granic 3 rzeszy daleko na wschód spowodowało koniecznośc utworzenia nowych linni obronnych. Dlatego już w październiku 1939 powstała koncepcja utworzenia linii obronnej opartej o Prusy Wschodnie oraz linię rzek Narew – Wisła – San. W oparciu o istniejące umocnienia rozpoczęto rozbudowę pozycji wysuniętych na linii Pogorzel, Świerk , Wiązowna, Zakręt. W Wiązownie i Zakręcie w skład nowych pozycji włączono zachowane obiekty z czasów I wojny światowej. Prace fortyfikacyjne nie trwały długo, gdyż już 14 mają 1941 roku nadszedł rozkaz o ich wstrzymaniu w związku z planowanym atakiem na Związek Radziecki a część materiałów zgromadzonych do rozbudowy wysłano do Francji na budowę Wału Atlantyckiego.

Do wznowienia prac przystąpiono dopiero w 1944, kiedy oddziały niemieckie w pośpiechu zaczęły wycofywać się pod naporem armii radzieckiej. Prace fortyfikacyjne wykonywali saperzy i żołnierze jednostek wartowniczych obsadzających przyczółek z wykorzystaniem miejscowej ludności

Wykonano wówczas rowy przeciwczołgowe i transzeje oraz postawiono zapory przeciwczołgowe. Nie zdołano jednak dokończyć wszystkich zaplanowanych prac

Brückenkopf Warschau i atrakcje Józefowa Pozycja Dabrowiecka Gora-1942-44 Pozycja Dabrowiecka Gora-1942-44
Pozycja Dąbrowiecka Góra - 1942-44Poprawiony (sobota, 12 stycznia 2013 14:17)